Milan Jovanović

Rođen sam u Beogradu, 1981. godine.

Studirao sam najpre Pravni Fakultet, s kog sam pobegao na Filozofski (kasnije sam pobegao i sa njega). Bio sam bubnjar u dva benda, magacioner i mešač boja u fabrici boja i lakova, cepač karata u bioskopu, prodavac u diskontu pića, raznosač humanitarne pomoći, noćni čuvar u jednoj velikoj firmi, direktor u jednoj maloj…

Od 2008. godine radim u knjižari Darkwood, a od 2012. sam urednik u istoimenoj izdavačkoj kući. Dosad sam uredio preko trideset strip izdanja i jednu knjigu.

Objavljena mi je zbirka pesama Kamenje iz džepova (2011), dvadesetak priča i pesama u raznim domaćim zbornicima i magazinima (Emitor, Znak Sagite, Disovo proleće…), dva puta sam bio u užem izboru za nagradu Mladi Dis. Za više domaćih i hrvatskih sajtova sam napisao dvadesetak kritičkih prikaza i eseja o stripu.

Podelite