Ivica Sretenović

Ivica Sretenović, rođen 8.8. 1975 god. Živi i radi u Trsteniku. Većinu  autorskih stripova, koje je radio samostalno i u saradnji sa Aleksom Jakovljevićem, objavljivao u makedonskom časopisu “Kreator” kao i u srpskim  časopisima “Eon”,”Kiša” i “Aždaha”.

U poslednjih nekoliko godina,  po scenariju Džeroda Dodsona ( Jarrod Dodson),  kao crtač a povremeno i kolorista,  radi na serijalu “Terror Klowns”. U Americi je do sada objavljeno nekoliko svesaka iz ovog serijala ( Dark Stories, Terror Klowns 1,2,3, Dead Klowns, Slade vs Terror Klowns…).Trenutno po scenariju Vinseta Brusia (Vincent Brusio) radi na mini seriji “Pussycats” za američku izdavačku kuću E- comix.net.

Učestvovao je na izložbama stripa u Trsteniku, Leskovcu, Beogradu, Velesu, Prilepu i Zagrebu.

Podelite